Project description

“Great Spirit”

 

Inspiratie:

 

Het Indiaanse Medicijnwiel wordt weergegeven door een cirkel met vier windrichtingen die met elkaar verbonden zijn door een kruis in het midden van de cirkel. (op het eerste gezicht ziet het er simpel uit). Voor de Indiaan is het Medicijnwiel een kompas die hem op symbolische wijze helpt zijn levenspad hier op aarde te bewandelen. Het Medicijnwiel helpt hem ook zijn ware “Ik” te ontdekken, die verborgen zit achter zijn aardse persoonlijkheid. Deze levenswijze volgens het Medicijnwiel is geen geloof of religie, het kent geen leiders of volgelingen, het is puur een methode van zelfleer, die leidt tot de ontdekking van je ware zelf. Volgens de Indianen en met hen andere volkeren over de gehele wereld, komt al het bestaan uit een en dezelfde bron. Deze universele bron word door de Indianen “Great Spirit” genoemd.   (Triskal.nl)

 

 

 

Het ontwerp van het kunstwerk (instalatie):

 

  • Eén kunstwerk met als basis twee cirkels die elkaar kruisen:

“De twee cirkels, één aan het plafond en één op de grond staan voor de eenheid van de Beernemse teams (Ampel en FORensisch Team).

“Doorbreken van de vicieuze cirkel, delict-ketting”.

  • Twee werelden: “deze waar de cliënt zich in bevindt en de reguliere wereld”. In het midden, de verzameling van de cirkels,” is de gemeenschappelijke plaats met name het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg waar de cliënt hulp en ondersteuning krijgt om de weg van de ene naar de andere cirkel over te vinden”.

 

  • Drie cirkelbogen van de twee cirkels vormen samen een aaneengesloten golvende lijn “de cliënt stapt van de ene cirkel over naar de andere, hij maakt de overgang van zijn wereld naar de reguliere wereld” Dit sculptuur is opgebouwd uit staal dat hard en koud is, maar met een warme kleur. “De af te leggen weg naar genezing kan hard zijn, maar de begeleiding brengt warmte en steun.” Bovenop het sculptuur liggen cirkelvormige platen in kurk “ warmte, zachtheid , delict-ketting”.

Het merkteken:

 

 

 

De merktekens op de grond vormen één van de twee cirkels van het concept. “Het is een merkteken voor de pelgrim (cliënt) om de juiste weg terug te vinden, zijn eigen pelgrimstocht”.

De basis is een ronde vorm: de cirkel = “The dark side of the moon, maar evengoed ook de zon – het licht -”  Het materiaal ‘messing’, wordt dof en donker als het onaangeroerd blijft liggen, aan zijn lot overgelaten wordt. Hoe meer het aangeraakt wordt, hoe meer het begint te schitteren. CGG = de polijstpasta. Cirkel = symbool van veiligheid”.

Het vierkant in de cirkel: ”de basis van een prisma, de solide basis van herstel, staat open voor de cliënt”. Prisma = de overkoepelende naam van de VZW”.

Omgekeerde punt van de prisma: ”tijdelijk tegen de stroom van het eigen leven, verkeerde richting, in de put, moedeloos”. De positie tov. het vierkant: “in de hoek gedrumd, aan de rand van de maatschappij, het gevoel niet mee te tellen”. Indruk = “laat altijd een litteken na”.

 

 

 

 

“Er zit een korstje op de wonde”

“Af en toe gaat het schuldgevoel schrijnen”

“Je mag het er niet afkrabben om het gemis te overstemmen”

“Laat maar helen, het litteken blijft in ieder geval.”

(Geertje De Ceuleneer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verlichting:

Ook hier ligt de cirkel aan de basis van het ontwerp.

De lampen vormen de tweede cirkel en lopen, net zoals de merktekens op de grond, door de wachtruimte en de burelen  “er zijn geen grenzen”. De speciaal ontworpen lichtarmaturen hebben de vorm van een toorts, “de toortsen die de weg wijzen in de donkere gangen van de grot ( het hoofd van de cliënt). Het is een lichtbaken langs de weg naar het herstel”. Het licht van de lamp markeert  eveneens de volledige cirkel op de grond.

De lampen hangen allemaal op dezelfde hoogte “iedereen is gelijk” maar door het niveauverschil onder het schuine dak heeft iedere lamp een andere afstand tot het plafond. “De af te leggen weg naar genezing is niet voor iedereen dezelfde”.

 

Het centrum gaat met de cliënten op weg.

 

 

 

 

Alles, waarin de macht van het universum tot uiting komt, verloopt in cirkels.

Wie instaat is de wereld zo te zien, zal grote wijsheid ten deel vallen.   (indiaanse spreuk)