Under Pressure The Story – Part 5: The Media

“Een paar weken voor mijn afreis naar Sioux Falls kreeg ik van Jim Clark een mail met de vraag als ze een mediastory mochten maken van mij. Waarom ook niet dacht ik en antwoordde positief.

Een zekere Ann Thompson zou het nodige doen maar de eerste week daagde onze Ann niet op. Ik begon te denken aan de slogan die Mieke Vogels destijds in het leven riep, eerst blabla dan boem boem. Vrij vertaald ‘t zal wel weer niets van in huis komen maar dat was buiten de waard gerekend. Mevrouw Ann Thompson is van weinig “overbodige” woorden.

De eerste die contact met me nam was Keloland Television. De reportageploeg kwam ter plaatse en draaide 1 1/2 uur beelden. Ik stond erop dat ze niet enkel mijzelf zouden interviewen maar ook iemand van de vrijwilligers, ik heb zelden een gelukkiger iemand gezien als Sheryl toen ze voor de camera stond. De beelden die niet opgenomen zijn waren veruit de mooiste op dat moment. Keoland Television is de grootste en meest bekeken zender van South Dakota en zelfs ver daarbuiten. Ik heb reacties gekregen uit Ohio dat ongeveer 900 miles ten oosten van South Dakota ligt. De reportage duurde 1.34 min wat een  record was volgens ingewijden.

Na de TV was het de beurt aan de radio, Ann kwam me ophalen om naar de radiostudio’s van kelo.am te rijden. We hadden afgesproken aan Lifescape, zoals gewoonlijk reed ik met de mountainbike naar daar. Het was zeer licht aan het regenen toen ik vertrok bij mijn gastfamilie, drie miles verder kwam ik op mijn RV point aan in een ware sneeuwstorm. Ondergesneeuwd en bij gevolg nat tot op mijn … In de radiostudio aangekomen was het wachten op de presentator. Met een zeer hartelijke begroeting, kwam alweer een Rick, Jim en mezelf afhalen.

Ik was van mening dat we nog eerst één of andere doorloop zouden hebben, niets was minder waar. Hij kwam ons ophalen tussen twee liedjes door dus was er geen tijd om zenuwachtig te worden en volgens de Rick was mijn Engels ongelooflijk goed. Het rechtstreekse interview verliep van een leien dakje en met 10 minuten rechtstreeks in de ether was er weer een ervaring bij gekomen.

Ondertussen maakten de kranten ook hun opwachting en zelfs een Belgische krant vond de weg, weliswaar via telefoon, naar Rik Beuselinck. Dat het interview midden in de nacht gebeurde nam ik er maar bij. Ik heb één grote bedenking bij deze gebeurtenis; waarom moet je eerst in Amerika bezig zijn om in eigen streek in de krant te kunnen komen. Geen sant in eigen land is verdorie toch een waarheid als een koe, ik zal het er blijven moeilijk mee hebben.

The globe mag ondertussen buiten beginnen roesten en de twee blokken die aan de zijkant de bol zullen samendrukken worden stilaan in de juiste vorm gelast. Dit werk voer ik in een ander atelier uit, de plaats is er meer voor geschikt en zo kom ik bij andere mensen waar ik nieuwe ervaring opdoe. Het blijft nog altijd zeer aangenaam vertoeven, hoewel ik het liefst alleen in mijn atelier werk laat ik hier graag de indrukken op mij afkomen.”

Er zijn nog tal van interviews gevolgd en vooral tijdens de plaatsing van het sculptuur stond ik in het middelpunt van de belangstelling. Het was een aangename ervaring waarbij ik hierbij aan enkele mensen wil antwoorden dat ik zeker niet naast mijn schoenen zal lopen.

Hieronder vind je enkele links naar reportages en verslagen.

Interview met Keloland tv

Radiointerview

Artikel en filmpje op Argus Leader


Part 5: The media

A couple of weeks before my departure to Sioux Falls I received a mail from Jim Clark asking me if they could make a media cover story of me. Why not I thought and so my answer was positive.

A certain Ann Thompson would do the necessary but the first week there was no sight of Ann. I began to think of one of our politicians in Belgium, Mieke Vogels, who ran a campaign saying ‘first talk, talk, then bang bang’. If I were to translate this, this would mean that nothing would come of it.

But on the contrary. Ms. Ann Thompson is careful with words.

The first one to contact me was Keloland Television. The reporting crew came to the workplace and took images during 1 ½ hour. I insisted that they would not only interview me but also somebody from the volunteers helping me. I have rarely seen somebody happier than Sheryl in front of the camera. The images that weren’t recorded were by far the most beautiful ones

Keloland Television is one of the biggest and most viewed television chains in South Dakota and beyond. I got reactions from Ohio, which is about 900 miles east of South Dakota.

The report was 1.34 minutes which, according to insiders is a record.

After television came radio. Ann came to pick me up to go to the recording studio of Kelo.am. We agreed to meet at Lifescape and as usual I took my bike to go there. It was drizzling when I left my host family. Three miles further I arrived at our meeting point in the mid of a snowstorm. Covered with snow and wet to the bone. In the recording studio we had to wait for the presenter. With a warm welcome, another Rick, came to meet Jim and myself.  I was of the impression that we had to run through a number of things before recording. Nothing of this! Rick came down to fetch us between two songs so there was no time to get nervous and according to Rick my English was unbelievably good. The live interview went extremely well and with 10 minutes on air I had had a new experience. In the meantime newspapers had picked up the news and even a Belgian newspaper found its way, via the telephone, to Rik Beuselinck. That the interview took place in the middle of the night, I gladly accepted. 

I have however one comment to all of this. Why is it that one has to be busy in America before you get a chance to get an interview in a local Belgian newspaper? It will remain difficult for me to accept not being recognized in your country.

The globe can start taking on some rust outside and the two blocks, that will press the globe on both sides, is gradually been welded into the correct form. This process is being done in another workplace that is more suited for this and it also gives me a chance to meet other people and experience new things. Despite the fact that I enjoy working and staying here, I prefer to work in my own working place. Over here I let the impressions take to me. 

More interviews followed and especially during the installing of the sculpture I was at the center of attention. It was a pleasant experience but I want assure some people that I will remain down to earth after all of this. 

Here you can find some interviews and news reports. 

Interview with Keloland tv

Radiointerview

Article and film on Argus Leader

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *