Under Pressure The Story – Part 2: Arrival

Het noodzakelijk kwaad start s’morgens om 03.00 uur om 21 uur en drie vliegtuigreizen later aan te komen in  300 Plum Creek Road te Sioux Falls. Een lange dag vertoeven in luchthavens vol van jachtige, zoekende , onzekere, zenuwachtige en boze reizigers, maar ook rustige geroutineerden en zorgeloze avonturiers.

Barb en Rick voor hun woning in Sioux Falls.

Ik ben dan niet van de grootste maar toch is de beenruimte op een vliegtuig niet echt om over naar huis te schrijven, nog zoiets dat je er moet bij nemen samen met het eten dat ze er serveren om maar te zwijgen van de afvalberg aan verpakking die daar mee gepaard gaat. Het zal nooit echt klikken tussen het vliegreizen en ik

Op de luchthaven van Sioux Falls krijg ik een zeer warme welkom van Barb en Rick, mijn gastfamilie voor de komende zes weken. Met een zwarte Silverado wordt ik naar hun huis gereden. Een typisch Amerikaans huis in een typische Amerikaanse woonwijk. Soms denk je dat de mensen hier in zeer kleiner huisjes leven maar ieder huis heeft hier een basement of kelder. De regio bevindt zich in een tornadogebied zodat er tussen April en September regelmatig moet naar beneden gedoken worden. De bovenbouw is meestal volledig in hout opgetrokken. Ik kan me voorstellen dat als de tornado aan je voordeur komt er van deze huizen niet veel meer over blijft.

Hun zwarte silverado

 

Waar ik slaap

 

Hele kleine woningen in fel contrast met de grootsheid van hun infrastructuur en de wijdsheid van het land.

 

Ondanks het kleine foutje een leuke verwelkoming!

Met Barb ga ik op verkenning door het huis met uitleg over de werking van de wasmachine tot het openen en sluiten van de garagepoort.

De volgende morgen om 5.30 u uit de veren om er onmiddellijk in te vliegen. Op het programma staan onder meer. Welkom in Lifescape , rondleiding door de ateliers waar ik zal mee te maken hebben en inrichting van mijn werkplaats. Vanaf dag twee ga ik van start met het verwerken van 1000 kg platen Cortenstaal in een sculptuur die de naam Under Pressure meekrijgt.

Een abstract kunstwerk met hieronder in het kort wat ik er wil in vertolken

De mens wordt als vrij mens geboren, De figuren in de samengedrukte bol vertegenwoordigen deze vrije mens. Hij mag zijn wie hij wil zowel qua uiterlijk al qua karakter, hij mag zijn eigen richting uitgaan. Eens hij de baarmoeder verlaten heeft moet hij voldoen aan regels (om de drie uur voeding) slapen en wakker zijn op het uurwerk enz. De mens evolueert naar een geprogrammeerde machine van de maatschappij. Het bijna onmogelijke wordt verwacht, het dienen allemaal supermensen te worden die enkel nog hoger en verder moeten. Sportkampioenen en superintelligente professors. Zo evolueert de vrije figuur naar een strak afgelijnde driehoek. Driehoeken vormen de twee blokken die voortdurend op de mens blijvend drukken. Alle driehoeken staan met de punt naar de bol gericht (de druk is zo groot dat als de mens er niet aan toegeeft hij de pijn moet uitstaan.

De bevolking wordt steeds groter maar de aarde met zijn voorraad aan levensmiddelen blijft dezelfde dus ook hier wordt de druk om te overleven steeds meer opgevoerd. De ruimte om te wonen wordt schaarser waardoor de mens in grotere groepen op kleinere plaatsen moet gaan samenwonen. Er zijn voortdurend oorlogen om allerlei redenen zoals religie, grondgebied grondstoffen.

De vraag is, hoeveel druk kan de mensheid aan en hoelang houden we dit nog vol vooraleer de mensen, de aarde barst.


Under Pressure The Story – Part 2: Arrival

The journey starts at 3 AM and it will take me 21 hours and 3 flights to arrive in 300 Plum Creek Rd. E in Sioux Falls. A long day of airport lounges packed with hectic, searching, uncertain, nervous and angry travelers, but also with easy going, seasoned and trouble free adventurers. Despite the fact that I am not that tall I must say that the leg space on an airplane is rather limited. Unfortunately something one has to cope with as with the food they serve not mentioning the piles of disposable packaging that come with it. It will never be a match between me and air travel.

In the airport of Sioux Falls, I received a very warm welcome from Barb and Rick, my host family for the coming six weeks. I’m driven to their house in a black Silverado. A typical American house in a typical American residential area. Sometimes you think that people over here live in small houses but every house has its basement! The region is situated in a tornado area which means that between April and September people are forced to take shelter in their basements. The superstructure is in the majority of cases constructed of wood. I can imagine myself that if a tornado is raging at your doorstep there isn’t a lot left standing of these houses.

On exploration through the house with Barb with explanations about the functioning of the washing machine and the garage gate

Next morning rise and shine at 05h30 AM in order to have an early start. On the program of today are amongst things a welcome greeting in Lifescape, a guided tour in the workshops that will be involved in the project and the infrastructure of my workshop. As of tomorrow I’ll start with the processing of 1.000 kg of plates of Corten steel in a sculpture that will be known as ‘under pressure’.

An abstract piece of art with the major topics that I want to bring across

1) Man is born a free man The figures in the compressed globe are representing these free men. Irrespective of his appearance or his character, he can follow his own path. Once he has left the womb he has to comply with the rules (being fed every three hours, sleeping and being awake according to the clock etc.

Man is evolves toward a programmed machine of society. The nearly impossible is expected. They all are expected to become super humans that need to go higher and further. Sport champions and super intelligent professors. As such the once free individual is evolving to a clearly defined triangle.

Triangles are composing the two blocks that constantly are putting pressure on men kind. All points of the triangles are facing the globe – the pressure is to such an extent that if he doesn’t want to give in, he has to endure the pain.

2) World population is continuously increasing but earth’s natural resources for food remains the same. This means that the pressure to survive is being increased.

The space to live becomes scarce which forces men to live together in larger quantities in smaller places.

Continuously there are wars for variety of reasons like religion, territory, natural resources…

Question is how much pressure can men kind handle and how long will we be able to cope before the earth bursts.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *